29.03.2021

ZADACI I ODGOVORNOSTI -organizacione i administrativne funkcije -izdavanje računa -konsultacije sa kupcima (asortiman, cena, kvalitet) -savetovanje kupaca, -izlaganje robe, -kontrola rokova -kontrola kvaliteta, -vrši kontrolu gotovine i zaliha, -nadgleda asortiman robe u marketu - komunikacija i saradnja sa dobavljačima -izrada trebovanja -prijem robe po uputstvu -propisno čuvanje dokumentacije -menja direktora marketa u njegovom odsustvu USLOVI -minimum srednja stručna sprema, -radno iskustvo

0642275104
maja.stanojevic76@gmail.com