Naš portal Pomoravlje.rs je, pre svega, savremena platforma koja omogućuje korisnicima da pronađu sve što ih interesuje, a vezano je za teritoriju Jagodine i Pomoravlja. Nudimo informacije o velikom broju objekata na teritoriji Jagodine, istovremeno se trudeći da našu bazu redovno ažuriramo i proširujemo. Jednostavnost pretraživanja objekata na našem portalu prema kategorijama i ključnim rečima olakšava pronalaženje željenog restorana, kulturnog spomenika, firme, svega što može biti od značaja, kako lokalnom stanovništvu, tako i turistima.
Takođe nudimo mogućnost da postanete naši poslovni korisnici, čime stičete priliku da unapredite svoje poslovanje kroz povećanu vidljivost i prisutnost na internetu.

Kako to radimo?

Pomoravlje.rs nudi vam tri modela predstavljanja:

Besplatni ili premium profili

Ukratko opisuju poslovanje vaše firme, istovremeno pružajući sve vaše kontakt podatke, kao i informacije o vašoj lokaciji prikazane na mapi.

Baneri

Možete postati partner našeg portala postavljanjem banera. Ovo atraktivno dizajnersko rešenje učiniće vas vidljivim svakom posetiocu portala već na početnoj strani, bez potrebe za pretraživanjem po ključnim rečima.

Objava vesti na blogu

Uvek kada postoji nešto što je u ovom trenutku bitno za vaše poslovanje, a želite da o tome obavestimo posetioce našeg portala, mi ćemo vaše aktuelnosti pretočiti u vest koja će se pojaviti na našem blogu.