04.04.2021

Obrada rada u skladu sa Uputstvom autorima i uslovima određenog časopisa (fakulteta) i kompletna priprema rada za slanje (predaju na fakultetu). Korekcije rada prema primedbama recenzenata do konačnog prihvatanja za objavljivanje rada. Tačnost i preciznost.

0652084601
sretenstoja@gmail.com