12.12.2023

IceRiver ks0 asic Model: KS0 ICERIVER KAS KS0 100GH+PSU Hashrate: 100GH Snaga: 65W Težina 5 kg datum - septembar 2023 -iceriver ks0 - iceriverks1 , iceriverks2 , ks3m , ks3

8617156403202
asicminerstrade@gmail.com