Zavičajni muzej Jagodina je izrastao u značajnu kulturnu instituciju u gradu i šire koja prikuplja na desetine hiljada vrednih predmeta prirodnjačkog, arheološkog, istorijskog, etnološkog i umetničkog karaktera.

Muzej je smešten u zgradi bivšeg Sokolskog doma koja i sama predstavlja muzejsku vrednost. To je omogućilo da se postavi stalna izložba eksponata i svakom poestiocu se pruža jedinstvena prilika da na jednom mestu sazna o vekovnim tokovima života i rada na ovim prostorima.

Zavičajni muzej organizuje i tematske izložbe, a samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama priprema i štampa vredne publikacije.

Zavičajni muzej u Jagodini je osnovan 1954. godine od zbirki starina koju je nastavnik istorije Dušan Vukićević godinama sakupljao pri Učiteljskoj školi. Tokom dvadeset godina mala muzejska ustanova je postala najvažnija zaštitarska služba u Pomoravlju i izrasla u muzej kompleksnog tipa koji je opredeljen izučavanju i zaštiti kulturnih dobara na gradskom, zavičajnom i regionalnom nivou.

Porastom muzejskih fondova i sveukupna afirmacija muzejske delatnosti krunisani su smeštanjem Muzeja u bivši Sokolski dom koji je sagrađen 1935. godine prema projektu arhitekte Momira Korunovića. Muzej je 1987. godine stavljen pod zaštitu države kao spomenik kulture.

Zavičajni muzej je poznat po praistorijskoj zbirci Arheologija – arheologija neolita od 6000 godine pre nove ere do novog doba. Najpoznatiji arheološki eksponati su: antropomorfna statua “Majka sa detetom”, sa lokalitetom u Drenovcu kod Paraćina i figura “Statua Moravka”. Pored toga što se u muzejskim fondovima najviše ističu zbirke neolitske plastike koja je čuvena u svetu, tu se nalazi i zbirka stakla, prva srpska fabrika stakla bila jagodinska Staklara, od 1846. godine. U muzeju se takođe nalazi zbirka numizmatike, legati akademskih slikara 19. i 20. veka, kao i niz jedinstvenih eksponata iz srednjovekovnog perioda.

Ukoliko do sada niste imali priliku da obiđete ovaj izuzetno značajan Muzej grada Jagodine, prava je prilika da se prošetate u slobodno vreme i obogatite vaše znanje. Pišite nam o vašim utiscima Zavičajnog muzeja.