Preko puta Gradskog groblja nalazi se spomen kosturnica koja je posvećena borcima Crvene armije. Naziv za mesto gde se nalazi kosturnica naziva se Rusko groblje. Ovaj spomenik je podsetnik na period oslobođenja Jagodine i Srbije u Drugom svetskom ratu i doprinos sovjetske Crvene armije porazu fašizma na našim prostorima.

Nemačke jedinice su bile zauzete čuvanjem komunikacija za povlačenje svojih snaga iz Grčke. U zapadnoj Srbiji bile su uglavnom razmeštene jedinice Ruskog zaštitnog korpusa.

Nemci su najjači otpor pružili na sektoru Pomoravlja. Borbe su trajale od 10. do 17. oktobra. I pored velikih žrtava jedinice su uspele da ovladaju desnom obalom Morave. Paraćin i Ćupriju trupe Crvene armije su oslobodile 13. oktobra. tako je težište napada pomereno u pravcu nemačkog glavnog uporišta, Jagodine. Odlučne borbe za oslobođenje Jagodine vođene su u periodu od 15. do 17. oktobra 1944. godine. Nemci su se povukli iz Jagodine u noći 16. i 17. oktobra. Minirali su i digli u vazduh sve mostove na Belici. Od eksplozija nastradale su okolne zgrade, naročito one koje su se nalazile u okolini Kamenog mosta. Rano ujutru 17. oktobra u Jagodinu su ušle jedinice 113. i 223. streljačke divizije Crvene armije.

Građani su izašli na ulice obasipajući vojnike radosnim poklicima i cvećem. Prilikom oslobođenja Jagodine poginule je 13 stanovnika grada i određen broj vojnika Crvene armije. Poginuli su sahranjeni u Mijatovcu, Majuru u dvorištu crkve.

20. septembra 1961. godine formirana je komisija za podizanje kosturnice i uređenje groblja boraca Crvene armije u Svetozarevu. Kosturnicu je projektovao beogradski arhitekta N. Mišović. Na poslovima uređenja ovog spomen-kompleksa radilo je Građevinsko preduzeće “Pomoravlje” iz Svetozareva. Četiri meseca je vršena eshuminacija posmrtnih ostataka boraca Crvene armije palih u borbama oktobra i novembra 1944. godine. Posmrtni ostati boraca prikupljani su sa područja tadašnjih srezova – Svetozarevo, Niš, Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Valjevo, i Užice. Ostaci su polagani u limene sanduke čiju izradu je finansirao Sekretarijat za socijalnu politiku i komunalna pitanja.

U borbama za oslobođenje Srbije 1944. godine palo je 1171 pripadnik Crvene armije. Spomen kompleks čini i mermerna ploča koja se nalazi pored kosturnice na kojoj je uklesan tekst: “Borcima i oficirima herojsne Crvene armije palih oktobra i novembra 1944. godine u zajedničkim brobama protiv fašističkog agresora.”

Polaganju kovčega prisustvovale su mnoge značajne ličnosti. Ceremonijal je završen intoniranjem sovjetske i jugoslovenske himne. Spomen kosturnica borcima Crvene armije je jedina takve vrste u centralnoj Srbiji. U Beogradu i Gornjem Milanovcu sahranjeni su i partizani. Ovaj spomenik predstavlja još jedan dokaz duboke povezanosti područja Jagodine sa Rusijom i ruskim narodm.

Posetiti ovo mesto znači povezati se sa istorijom, uživati u prirodi i biti zahvalan za mir koji nas danas okružuje. Pišite nam o vašim utiscima.