21.09.2023

MATIĆ KOP -Rušenje objekata -Drenažni radovi na gradilištima -Nivelacija i ravnanje terena -Ravnanje dvorišta -Kopanje temelja -Kopanje bazena, podruma -Svi zemljani radovi -Iskopi, utovar, odnošenje -Rušenie i odvoz šuta Beograd i okolina Kontakt: Nikola 069676844

069676844
uslugabroj1@gmail.com