Jagodina sa tri izuzetna muzeja

Jagodina ima tri muzeja Zavičajni muzej, Muzej naivne umetnosti i Muzej voštanih figura. Zavičajni muzej je regionalna muzeološka ustanova kompleksnog tipa od izuzetne važnosti sa jurisdikcijom nad opštinama Jagodina, Svilajnac, Rekovac i Despotovac. Muzeološki rad se ostvaruje kroz 5 odeljenja: arheološko, etnološko, prirodnjačko, istorijsko i umetničko. Zavičajni muzej je od osnivanja 1954. godine menjao lokacije da bi konačno 1981. godine prešao u zgradu bivše “Sokolane” ( Sokolsko društvo “Partizan”) izgrađene 1935. godine, delo jagodinskog arhitekte Momira Korunovića. Zgrada muzeja je 1987. godine proglašena spomenikom kulture. Rapolaže sa oko 200.000 eksponata velike naučne i kulturne vrednosti.

Muzej naivne umetnosti u Jagodini je osnovan 1960. godine kao prva muzejska ustanova specijalizovana za sakupljanje, čuvanje, zaštitu, proučavanje, izlaganje i publikovanje dela naivne umetnosti. Smešten je u zgradi koja datira iz 1929. godine. Danas je to ustanova sa bogatom kolekcijom od preko 2.000 dela iz zemlje i inostranstva počev od 1935. godine. On je takode, jedan od najvecih dokumentacionih centara za proučavanje naivne umetnosti u Evropi. U svojoj branši, najvećii je na Balkanu i jedan od najznačajnijih u svetu.

Muzej voštanih figura je jedan od šest muzeja u Evropi a prvi u Srbiji sa likovima domaće istorije od Svetog Save do Koštunice i Divca. Muzej se prostire na 450 m2 i ima 28 figura u stalnoj postavci. Pored izloženih figura, predstavljeni su, takođe, originalni kostimi, oružje, kopije retkih knjiga, makete manastira i ratne zastave.