Odlaze kadije formiraju se magistrati

Novembra 1823. formiran je Magistrat u delu tadašnje Osnovne škole. Kasnije se nalazi u zgradi koja se 1898 dodeljuje Učiteljskoj školi. 1906. godine Magistrat useljava se novu zgradu, moderno zdanje u kojoj se i danas nalaze sudski organi.

Okupatori palili knjige jagodinske biblioteke

U listu “Srbija” 18. marta 1869. objavljena je vest da je u Jagodini Omladinska družina formirala čitaonicu koja je već u prvim danima postojanja imala 80 čitalaca. Međutim zbog okupljanja članstva antirežimske orjentacije među kojima i Đura Jakšić. Čitaonica je radila sa prekidima do 1914. godine. Za vreme I svetskog rata knjižni fond je uništen. Obnovljena je 1923. godine pod nazivom Narodna čitaonica i biblioteka. 1941. Nemci su obustavili rad biblioteke ali posle rata njena delatnost se odmah nastavlja. Tada je imala 4.000 knjiga i jednog bibliotekara. Narodna biblioteka u Jagodini je danas moderna ustanova sa dugogodišnjom tradicijom u radu sa knjigom, u negovanju i zadovoljavanju kulturnih i obrazovanih potreba sredine u kojoj deluje. Glavna je matična biblioteka za Pomoravski okrug i kao takva predstavlja čvorište bibliotečko – informacionog sistema ove regije. Biblioteka rapolaže bogatim fondom od oko 100.000 knjiga iz svih oblasti ljudskog znanja i stvaralaštva. Biblioteka svoj rad organizuje podsredstvom odeljenja i službi. U sastavu ima Dečje odeljenje, Odeljenje odraslih korisnika, Odeljenje stručne knjige, Zavičajno odeljenje, Matično odeljenje, Odeljenje periodike, Odeljenje nabavke i obrade bibliotečkog materijala, Redakciju kulturno umetnickog programa, i Odeljenje uprave.

Jagodinci i pokretne slike

Kažu da je te večeri 1906. bila okupljena cela varoš. Sa austijskim cirkusom u Jagodini je došao i putujući cirkus. Na izbledelom platnu prvi put su Jagodinci mogli da vide tadašnje domete kinematogarfije. Te večeri se davao film “Bitka na reci Jali”. Jagodinci su oduševljeno uzdisali, dok je jedna debela austrijanka prateći slike muzicirala ne baš kvalitetno na pijanu (ova priča sa austrijankom nije nikad potvrđena). Zvanično 1910. godine u Jagodini se otvara bioskop “Vučić”.

Jagodinci uvek dobro glumatali

Centar za kulturu Jagodina svojom programskom orijentacijom zadovoljava potrebe građana Jagodina za najraznovrsniji kulturnim sadržajima. Kulturni centar raspolaže sa 2 objekta ( mala i velika sala) ukupne površine 2.500 m2 sa preko 1.000 sedišta koji su sagradeni u periodu od 1959 do 1963. godine. Velika sala je bila najakustičnija sala bivše Jugoslavije ( sa preko 700 sedišta).Ova sala nije u funkciji.

Najznačajnija kulturna manifestacija, jedina takve vrste u SCG je Pozorišni festival “Dani komedije” To je festival smeha, humora i satire sa ciljem negovanja vrhunskih umetničkih dometa svih žanrova komedoigrafskih ostvarenja u pozorišnom životu Srbije. Gradsko amatersko pozoriše postoji 52 godine i trenutno ima 20 – ak aktivnih članova koji se amaterski bave glumom. Predstave gradskog pozorišta izvodene su na Pozorišnom festivalu “Dani komedije” a Pozorište je gostovalo u mnogim gradovima SCG u zemljama bivše Jugoslavije. Mnogi bivši članovi jagodinskog pozorišta sada su poznati i renomirani profesionalni glumci.