Muška učiteljska škola osnovana je 1898. godine, kao treća po redu u tadašnjoj Srbiji. Zakon o ustanovljenju Muške učiteljske škole u Jagodini donela je Narodna skupština Kraljevine Srbije u Nišu 26. jula 1898. godine, aškola je počela sa radom 13. decembra iste godine.

Na osnovu zakona za upravitelja škole postavljen je profesor Sreten Adžić. U ono vreme učiteljska škola predstavljala je tip škole sa internatom za učenike i nizom novih sadržaja koji su predstavljali raznovrstan i celovit sistem u koji su ulazili: školski park, letnje učionice, školske radionice, školska bolnica i apoteka, letnje kupatilo za đake… U glavnoj zgradi u prizemlju se nalazila škola sa 16 prostorija za učionice, kabinete, kancelarije salom i dr., dok su se na spratu nalazile spavaonice, sobe za vaspitače.

Vreme od 1914. godine do 1930. godine predstavljalo je najteži period u istoriji ove škole. Ona se suočavala sa brojnim materijalnim i drugim teškoćama, da bi tek 1930. godine došlo do stabilizacije. Tokom Drugog svetskog rata Škola nije prestajala sa radom. 1967. godine započela je izgradnja nove školske zgrade koja je završena 1969. godine. Škola prerasta u Pedagošku akademiju 1972. godine.

U zgradi stare Učiteljske škole u Jagodini davne 1892. godine osnovana je Muška učiteljska škola, a poslednji put obnovljena je još 1935. godine.

Ta zgrada je dosta ruinirana od zuba vremena pa je pre tri godine pokrenuta inicijativa za njenu obnovu. Pravni nosilac poslova je zadužbina Sretena Adžića, osnivača pomenute Muške Učiteljske škole, koja je početkom prošlog veka bila jedna od vodećih obrazovnih institucija, ne samo u Srbiji, već i u ovom delu Evrope.

Za protekle tri godine fondacija Sreten Adžić, preduzela je mnogo značajnih koraka kako bi se krenulo sa mrtve tačke ka obnovi škole.

Važno je da se ova zgrada obnovi da se otvori obrazovni i kulturni centar, ogledne učionice za učitelje i vaspitače i da taj multifunkcionalni objekat da jedno novo svetlo na naš fakultet i na grad Jagodinu.

U proteklom periodu bilo je mnogo humanitarnih koncerata za obnovu stare Učiteljske škole u Jagodini ali je ujedno i angažovalo niz stručnjaka iz raznih oblasti koji su pomogli da se uradi idejni projekat za obnovu škole sa kojim će se aplicirati za finansijska sredstva kod pristupnih fondova Evropske Unije.

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=WOsHy7V39Hw

Учитељска школа у Јагодини (1898–1972)