Spomenik Bošku Đuričiću

U prvom talasu postavljanja javnih spomenika u gradu početkom šezdesetih godina, podignuta je i spomen-bista Bošku Đuričiću, pred osnovnom školom koja nosi njegovo ime. Na ploči je stubasti postament sa uklesanim natpisom: BOŠKO J. ĐURIČIĆ 1913-1942, na kome je bronzano poprsje, izvedeno u tehnici šupljeg liva. Bista je svečano otkrivena 28.novembra 1962. Na njoj nema natpisa ali se na osnovu pomena u štampi i stilske analize pouzdano može zaključiti da je autor biste bio vajar Radivoj Subotički. Ozbiljno i stilizovano lice kao i sekundarna ikonografija građenskog odela iskazuju poruke o Bošku Đuričiću kao intelektualcu i revolucionaru. Treba istaći da je vajar preko levog ramena i niz leđa biste u plitkom reljefu izveo cvet koji podseća na krin.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiiku

Spomenik Goranu Ostojiću

Burne devedesete nisu pomagale razvoj niti jednog dela društva, pa ni onog koji se ticao javnih spomenika. Kao posledica mnogih ratnih sukoba, 2001.godine nastala je i bista potpukovnika Gorana Ostojića, pripadnika elitne padobranske jedinice, koji je 1998.godine poginuo u ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Postavljena je u holu Pete osnovne škole koja je od 2000. godine ponela ime ovog poginulog oficira. Izrada biste u bronzi u tehnici šupljeg liva poverena je Olji Ivanjicki. Njen se natpis čita na desnoj strani biste postavljene na drveni postament na kome je natpis od metalnih slova: GORAN OSTOJIĆ 1962-1998. Lik oficira opremljen je primerenom ikonografijom, dok su portretske crte funkcionalno apstrahovane.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomenik knjeginji Milici

Poslednji javni spomenik u Jagodini podignut je knjeginji Milici, ženi kneza Lazara Hrebeljanovića, koja je tokom maloletstva Stefana Lazarevića imala ulogu regenta. Spomenik je postavljen 2007.godine u park između zgrada SUP-a i Oštine. Na mermernom postamentu je natpis od metalnih slova: KNJEGINJA MILICA 1335-1405 na kome je i bronzano postolje koje nosi sedeću bronzanu figuru izvedenu u tehnici šupljeg liva. Autor skulpture je vajar Miroljub Stamenković čiji su natpis i godina izrade, kao i potpis livca (Kuzman, Smederevo) urezani sa zadnje strane spomenika. Na desnoj strani postolja je metalna ploča sa spiskom darodavaca koji su pomogli podizanje spomenika. S obzirom na mali broj sačuvanih portreta knjeginje u srednjovekovnom živopisu, skulptor je u konačnom vidu izveo sedeću figuru koja podseća na romantičarski portret knjeginje V. Titelbaha. Semantički fokus spomenika predstavlja razvijeni svitak koji knjeginja drži na grudima i na kome se čita naziv Jagodine.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomenik Milanu Mijalkoviću

Na zahtev Osnovne škole “Milan Mijalković” počela je izrada posebnog spomenika koji je 1968.godine postavljen u školskom parku. Naime odbijen je njihov zahtev da se spomenik Milana Mijalkovića koji je već postojao u Gradskom parku premesti ispred škole koja nosi njegovo ime, pa je umesto toga napravljen novi spomenik za njih. Na plitkoj ploči je stubasti postament obložen belim mermerom sa natpisom od metalnih slova: NARODNI HEROJ MILAN MIJALKOVIĆ 1897-1941, na kome je postavljeno bronzano poprsje izvedeno u tehnici šupljeg liva. Sa desne strane poprsja urezani su godina izrade dela, 1968, i inicijali vajara Vojislava Dželetovica.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomenik Nikoli Tesli

Dragoslav Marković je pored ostalih spomenika 1988. godine izradio i portret Nikole Tesle. Ovaj rad je nastao godinu dana posle osnivanja istoimene srednje škole. U malom parku pred školom, na stubastom profilisanom postamentu od betona postavljen je masivni kubični nosač reljefnog portreta od betona, izveden u tehici punog liva. Sa leve strane lika je reljefni natpis NIKOLA TESLA 1856-1943. Umetnik je sa uspehom reprodukovao Tesline crte lica uz neophodnu stilizaciju, jer je odabrao kao tehniku plitki reljef.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Oslobodilac i dalje u centru Jagodine

Okrenut puškom i licem severo- zapadu, srpski vojnik, simbol otpora Srbije raznim dušmanim, stoji i posle više od 70 leta na mermernom portalu koji podupiru sa istočne čovek – rob, a sa zapadne Majka, dojilja sa detetom. Potvrda da je Srbija kao ptica „Feniks“ – sagori, pa se iz pepela rađa. Delo vajara Frana Dinčića, i dalmattinskih klesara. Smešten na centralnom delu Skvera koji je projektovao Srećko Krajčić i od nekadašnje pijace stvorio jedan za to vreme izutetno uređen trg. Kad se govori o Skveru po kome šeta već peta, pa i šesta generacija Jagodinaca. Treba spomenuti i popularnog Jagodica, maestralnog baštovana, koji je zelenilo posadio i onjemu se brinuo Panji Cilek, Čeh koji je inače bio zaposlen u jagodinskoj Pivari. Panji Cilek tokom Drugog svetskog rata je nestao, ali zimzelen je na Skveru ostao.

Spomenik Radi Miljković

Spomen-bista Rada Miljković je još jedna od javnih skulptura podignutih u gradu, postavljena pred osnovnom školom koja nosi njeno ime. Na širokoj ploči u parku pred školskom zgradom stoji stubasti postament sa uklesanim natpisom: NARODNI HEROJ RADA MILJKOVIĆ 1917-1942, na kome je bronzano poprsje izvedeno u tehnici šupljeg liva. Autor spomenika je isto tako bio Jovan Gostović, čiji su potpis i godina izrade, 1961, urezani sa leve strane spomen-biste. Mada izrađena te godine, otkrivena je tek naredne, 1962 na Dan škole.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiiku

Spomenik Radislavu Nikčeviću

Spomen-bista Radislavu Nikčeviću se do 2007.godine nalazila u parku između zgrada Opštine i SUP-a. Tada je po odluci vlasti izmeštena a park je preuređen radi podizanja spomenika knjeginji Milici. Na stubastom postamentu od veštačkog kamena na kome je uklesan natpis NARODNI HEROJ RADISLAV NIKČEVIĆ 1917-1941, nalazi se plitka ploča sa bronzanim poprsjem izvedenim u tehnici šupljeg liva. Sa leve strane čita se i potpis autora Jovana Gostovića i godina izrade spomenika, 1961. Lik R. Nikčevića ostvaren je u dobrom spoju realizma i stilizacije, čiji je rezultat odmeren i humanizovan portret bitno drukčije psihologije od strogog lika Milana Mijalkovića. Svečano otkrivanje spomenika usledilo je povodom dana grada, 17.oktobra 1961.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomen kosturnica crvenoarmejcima

Spomenik je podignut 15.jula 1962.godine, u parku `Rusko groblje`, koji je to ime upravo zbog ovog spomenika dobio. 1170 vojnika koji su poginuli za oslobodjenje Jagodine, oktobra i novembra 1944.godine sahrenjeno je na tom mestu.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomenik Svetislavu Živanoviću

Dragoslav Marković autor je tehnički besprekornog portreta Svetislava Živanovića, partizanskog komandanta koji je 1987. postavljen u stambenom naselju Tabane i pred velikim supermarketom. Na postamentu od belog kamena uklesana je petokraka i natpis: SVETISLAV ŽIVANOVIĆ 1919-1941 KOMANDIR BELIČKE PARTIZANSKE ČETE, na kome je bronzano poprsje izvedeno u tehnici šupljeg liva. Na levoj strani biste čita se potpis autora D. Markovića i godina izrade, 1987.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomenik Svetozaru Markoviću

Prva javna skulptura u posleratnom periodu u Jagodini vezana ja za Svetozara Markovića. Masivni kvader postamenta od tamnog mermera na kome je uklesan natpis SVETOZAR MARKOVIĆ 1846-1875 nosi kompoziciono uspelu polufiguru. Ona predstavlja S. Markovića u komunikaciji sa posmatračem jer ga podignutim kažiprstom desne ruke doziva. Na donjem grubo otesanom profilu, sa leve strane, čita se i potpis autora skulpture, Aleksandra Zarina, i godina izrade spomenika, 1960.
Izvor: Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku

Spomenik Veljku Vlahoviću

1976.godine podignut je nov spomenik. Reč je o ekspresivom liku Veljka Vlahovića, jednom od najznačajnijih saradnika Josipa Broza Tita i po opštoj oceni ključnog, partijskog i državnog ideologa. Na godišnjicu smrti ovog revolucionara i borca u španskom građanskom ratu bistu je u centralnom holu Srednje tehničke škole koja je dugo nosila ime V. Vlahovića, otkrio general armije Kosta Nađ. Spomenik je u međuvremenu premešten u park pred školom. Na maloj ploči je stubasti profilisani postament od metala bez natpisa i na njemu bronzano poprsje izvedeno u tehnici punog liva. Autor portreta je vajar Dragoslav Marković koji je uspeo da na orginalan način, u dinamičnoj kompoziciji, predstavi portret tako što Vlahovićev snažnoo doživljeni lik izranja kroz razigrane kubične forme.
Izvor:Istorijski arhiv Jagodine, KORENI VII, Časopis za istoriografiju i arhivistiku