Na slici crkva Sveta Petka, preko puta sportske hale ,,JASSA”

Jagodina sa pet pravoslavnih crkava

Jedna od crkava je posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu, u narodu je poznata kao “stara crkva”, a podigao ju je knez Miloš Obrenović. Gradnja je počela 1818. god. na kraju varoši da bi bila što dalje od gradske buke i očiju Turaka Mada nije bila sva završena ona je već služila jula 1819. god.

Saborna crkva je posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu, a u narodu je poznata kao “nova crkva”. Sveti hram je započet 16. maja 1896. godine kada je Mitropolit Srbije Mihailo osveštao temelje nove crkvene građevine. Izgradnja hrama trajala je tri godine; stajala je ondašnjih 400.000 dinara i osvećena je na dan hramove slave na Svete Apostole Petra i Pavla, 29. juna 1899. godine. Na Jagodinskom groblju nalazi se i treća crkva: hram Svetog Velikomučenika Georgija. Ova crkva je porodična zadužbina trgovačke porodice Vase Rakića, vinarskog trgovca rodom iz Ljubave u Levču.

U fazi izgradnje su još dva hrama. Jedan na potezu ispod naselja “Budžino brdo”, a drugi pored jagodinske sportske hale “JASSA”, na samoj obali reke Belice.

Takođe je potrebno napomenuti da u Jagodini postoji i jevanđeoska crkva. Crkva Božja je internacionalna i multietnička jevanđeoska crkva a pre opredeljenja je protestanska. Njeni začeci datiraju početkom IX veka a njeni koreni se protežu do apostolskih vremena. Svoj život i rad zasniva po ugledu na prvu crkvu. Svoje učenje Crkva Božja temelji isključivo na svetom pismu čija je temeljna istina da je spasenje dar Božiji koji se prima verom u Isusa Hrista kao Gospoda i Spasitelja kroz pokajanje i oproštenje greha i nanovog rođenja od Duha Svetoga Božjega čije delovanje u nama obiluje Hristov karakter. U svetu Crkva Božja postoji na svim kontinentima u preko 165 zemalja gde beleži stalni rast i proširenje misijskog rada.U Srbiji Crkva Božja prve začetke beleži 1926.godine a u Jagodini zvanično postoji od 1974.godine.

Bogosluženja su otvorena za sve ljude a sastoji se od:

1. Molitve

2. Pevanja Duhovnih pesama

3. Propovedanja iz Svetoga Pisma

Vreme Bogosluženja je Nedeljom u 10 h. Sredom u 18 h.