13.09.2020

Statistička obrada podataka za naučne, diplomske, seminarske, master, radove uže specijalizacije i doktorske disertacije u medicini i drugih oblasti. Sređivanje baze podataka, statističke analize, tumačenje, izrada rezultata i zaključaka za diskusiju. Uređenje celokupnog teksta rada za štampu (obrada i uređenje teksta i slika, pravopis, gramatika, štamparske greške). Izrada prezentacija (opšte, odbrane), obrada slika i videa. Cena po dogovoru POVOLJNO na obostrano zadovoljstvo.

065 2084601
sretenstoja@gmail.com