14.06.2022

STATISTIKA - EXCEL - KOLOKVIJUM! Kontakt: +381 65 2084601 Izrada zadataka u Excel-bazi isključivo u pripremi za ispit sa detaljnim objašnjenjem, kako biste mogli da sami rešite svaki zadatak na ispitu. 40e za komplet kolokvijumskih zadataka, a za svake sledeće iste zadatke, ali po drugim bazama podataka, po 10e. sretenstoja@gmail.com

0652084601
sretenstoja@gmail.com