04.09.2022

STATISTIKA SREĆKO Kontakt telefon: +381 65 2084601 Statistička analiza, izrada tabela i grafika, rešavanje zadataka, testiranje hipoteza, i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske, master radove i doktorske disertacije iz oblasti: medicina, menađzment, psihologija, pedagogija, poslovna statistika, geodezija, privreda (poljoprivreda), ekonomija i sve druge oblasti sa bazom podataka ili anketom. Tačnost i visok kvalitet. sretenstoja@gmail.com

0652084601
sretenstoja@gmail.com