13.04.2022

Tačnost i visoko kvalitetna tehničko-pravopisno-estetska obrada. Statistička analiza, izrada tabela i grafika, i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske (kolokvijum), master radove i doktorske disertacije iz oblasti: medicina (biomedicina), menađzment, psihologija, pedagogija, poslovna statistika, geodezija, privreda (poljoprivreda), ekonomija, psihologija, prava i sve druge oblasti sa bazom podataka ili anketom.

0652084601
sretenstoja@gmail.com