18.12.2016

PrevoÐenje - engleski, srpski i makedonski usluge prevođenja za sledeće jezičke parove: engleski-srpski/srpski-engleski engleski-makedonski/makedonski-engleski srpski-makedonski/makedonski-srpski cena prevodilačke strane iznosi 600 dinara. jedna prevodilačka strana podrazumeva 1800 karaktera sa razmacima (oko 250 reči). za veći broj strana moguć popust. mogućnost plaćanja preko bankovnog računa. kontakt e-mail: translation.services80@gmail.com

064/0536684
translation.services80@gmail.com