04.12.2019

dipl.ekonomista-menadžer u trgovini , potreban posao u administraciji , maloprodajni objekti i slicno. Visegodisnje iskustvo.

063636551
ivan69markovic@gmail.com
Jovana Cvijica 8