31.08.2023

Poslovodja u marketu, Beltorg D.O.O. (market u Knjaževcu) 28.08.2023 ZADACI I ODGOVORNOSTI -organizacione i administrativne funkcije -izdavanje računa -konsultacije sa kupcima (asortiman, cena, kvalitet) -savetovanje kupaca, -izlaganje robe, -kontrola rokova -kontrola kvaliteta, -vrši kontrolu gotovine i zaliha, -nadgleda asortiman robe u marketu - komunikacija i saradnja sa dobavljačima -izrada trebovanja -prijem robe po uputstvu -propisno čuvanje dokumentacije -menja direktora marketa u njego

0658921702
miodragdacin@gmail.com