05.10.2016

Pomoć pri učenju, držanje časova iz svih predmeta od 1. do 4. razreda osnovne škole prema individualnim potrebama svakog deteta, rad sa "naprednijim" učenicima, priprema učenika za skolska takmičenja... profesor razredne nastave iskustvo u edukaciji jagodina

069/633-452
maripetkovic@yahoo.com