06.05.2019

Proizvodnja svih vrsta okapnica i kapa za stubove, ograde i zidove. Elementi su armirani i izradjeni od cementa za mostogradnju.

063601516
javorsztr@gmail.com
www.javorsztr.com