27.12.2020

IZRADA SEPTIČKIH JAMA, KANALIZACIONE MREŽA I ŠAHTI Više decenija izrađujemo septičke jame, kanalizacione mreže i šahte. Predlažemo Vam dve veličine valjkastih jama, zidanih betonskim blokovima, sve sa našim materijalom i radom: -septička jama 2x2 ima 6,2 m3 -septička jama 2x2,5 ima 7,8 m3 *napomena-ovo su dimenzije cistog otvora pri iskopu 069 00 29 29 3

0690029293
uredjenjeokoline@gmail.com
www..septickajama.rs