29.10.2020

Znam patnju onih kojima je potrebna pomoć. Banke u vašoj zemlji ne dopuštaju financijske zajmove za projekte! Putem Španjolske poštanske banke nudimo financijske zajmove po kamatnoj stopi od 2% za financijska pitanja i projekte u partnerstvu s EUROPSKOM UNIJOM! Ako ste ozbiljni, kontaktirajte nas s vašim WhatsApp brojem i adresom e-pošte. E-MAIL: postbanka@protonmail.ch Whatsapp: +34 64143 88 75

+34641438875
postbanka@protonmail.ch
http://www.pomoravlje.rs/unos-oglasa/