28.04.2017

As hibrid-2 nova pakovanja po 6.5kg... fao 570 - hibrid jakog korena, sa brzim početnim porastom, čvrstim, nižim stablom tolerantnim na lom i poleganje. biljka tamno zelene boje sa krupnim, širokim listovima. klipovi su ujednačeni, kompaktni, uvek ispunjeni do vrha, sa 18-20 redova zrna. nema jalovih biljaka u sušnim godinama. preporuka: veoma adaptabilan i stabilan hibrid pogodan za sve uslove gajenja. za žetvu u zrnu, ali i raniju berbu u klipu. gustina setve 22-25 cm u redu. u dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe. prinos i do 12000kg/h. cena po dogovoru!

0616572432