01.02.2021

Agencija za pružanje poslovnih usluga i konsalting "ProAssist" Kragujevac pruža konsultantske i poslovne usluge u vezi sa: 1) osnivanjem, upravljanjem i brisanjem privrednih subjekata iz nadležnog registra, 2) statusnim i drugim promenama i pripremom kompletne dokumentacije, 3) Likvidacijama privrednih subjekata, 4) Pružanjem konsultantskih i drugih usluga u postupcima stečaja i likvidacije, 5) Posredovanjem u naplati potraživanja, 6) Ostalim uslugama u zavisnosti od potreba klijenata.

062572702
agencija.proassist@gmail.com
http://agencijaproassist.simplesite.com