Na pragu XIX veka Jagodina dobija “malu” školu

Prva osnovna škola u Jagodini je otvorena 1808. godine, u vreme Prvog srpskog ustanka. Ugašena je 1813. godine, sa propašću Karađorđevih ustaničkih uspeha, ali je obnovljena 1815. godine.

Avram je dobio odmah traženu koncesiju, a posle tri godine, u jesen 1846. staklara je proradila.

Ministar odobrava “Realku” Jagodini

Kažu da nema lepšeg i preciznijeg opisa Jagodine, no u molbi jagodinaca upućenoj Ministrastvu prosvete za otvaranje gimnazije u ovom Gradu. ”

…Opština jagodinska, posle Beograda broji se kao prava i kao stara varoš…Jagodina je srednjoj prečnoj liniji u sadanjim granicama Srbije…Jagodina je vrlo lepog mesta položenja…Jagodina leži na glvnom evropsko-carigradskom drumu i to baš po sredini…Jagodina osim lepog položenja ima i zdravu vodu… 26. avgusta 1869.godine. “Gimnazijska realka” počela je sa radom 26. novembra 1869. Za prve nastavnike u Jagodinskoj realki postavljeni su: Mihajlo Marković, suplent, koji je predavao srpsku gramatiku, zemljopis, računicu i nemački jezik, učitelj Pavle Miletić, koji je predavao crkvenu istoriju i učitelj Đura Jakšić, koji je predavao crtanje i krasnopis. Škola je započela rad u novopodignutoj školskoj zgradi, opremljenoj za tadašnje uslove veoma lepim školskim nameštajem.

Otvorena učiteljska škola

Obrazovanje učitelja u Jagodini traje više od jednog veka. Započeto je osnivanjem Muške učiteljske škole 1898.godine, kao treće po redu u tadašnjoj Srbiji. Zakon o ustanovljenju Muške učiteljske škole u Jagodini donela je Narodna skupština Kraljevine Srbije u Nišu 26.jula 1898.godine, a škola je počela sa radom 13. decembra iste godine. Na osnovu ovog zakona za upravitelja škole je postavljen profesor Sreten Adžić. Svečanom otvaranju škole su prisustvovali ministar prosvete Andra Đorđević i brojni gosti. Tom prilikom je novi upravitelj Sreten Adžić govorio o razlozima njenog osnivanja: ” Od kolike je koristi narodna škola za narod i državu nije potrebno osobeno dokazivati.
Dosta je samo da se setimo, kako se danas svi prosvećeni narodi i sve srećne države otimaju da otvore što više i što boljih narodnih škola, te kroz njih da unesu u narod što više i što čistije svetlosti od spasonosne prosvete. Uz tu trudbu, da bude što više i što boljih narodnih škola, ide uporedo i neodvojno trudba da se prime što bolji učitelji. Jer, zaista, gospodo, neka je školska zgrada najsavršenija, a đačići pravi anđeli, kada se dadu oni u ruke neuku i nespremnu učitelju, teško će biti i toj školi i toj deci, i onoj “prosveti” koju će ona dobivati od tog učitelja. A nigde nisu tako opasne i tako nedogledne zle posledice od lošeg majstora, kao što su u školi.” Osnovni razlog odabira Jagodine za sedište nove škole bilo je to što je u to vreme Jagodina bila u ekonomskom i političkom pogledu prilično mirna palanka. Na odabir Jagodine uticao je nesumnjivo i njen povoljan geografski položaj koji je omogućavao đacima sa šireg područja Kraljevine Srbije da se lakše povezuju sa školom, dok je njena najbliža okolina pružala garanciju da će se internat bez problema snabdevati poljoprivrednim proizvodima. Učiteljska škola predstavljala je u ono vreme savremeni tip škole sa internatom i nizom novih sadržaja koji su predstavljali raznovrstan i celovit sistem u koji su ulazili: školski park , letnje učionice (“poljske učionice”), školske radionice, školska bolnica i apoteka, letnje kupatilo za đake, poljoprivredno ogledno i dobro. Tokom Prvog svetskog rata škola nije radila. U tom vremenu 1915-1918. godine u zgradi je bila smeštena austrougarska bolnica (Bavarski lazaret) i njen ekonomat. Šteta koja je tada nanesena školi bila je ogromna. Sa radom se nastavilo 1919.godine, i od ove godine su u školu upisivane i učenice. Tokom drugog svetskog rata Škola nije prestajala sa radom.1967. godine se započelo sa izgradnjom nove školske zgrade, koja je završena 1969.godine. Škola prerasta u Pedagošku akademiju 1972.godine. Skupština Republike Srbije, na sednici 1.jula 1993.godine, donela je Zakon o osnivanju učiteljskih fakulteta i o ukidanju i promeni delatnosti pedagoških akademija. Učiteljski fakultet u Jagodini nastavlja, sada na univerzitetskom nivou, stogodišnju tradiciju uspešnog obrazovanja učitelja u ovoj sredini.