Jagodinski muzej naivne umetnosti je jedan od najvećih centara za proučavanje naivne umetnosti u Evropi, u svojoj branši najveći je na Balkanu i jedan od najznačajnihih u svetu. Kao prva muzejska ustanova za naivnu umetnost u Srbiji, osnovana je 1960. godine, sa početnim fondom od 39 slika i dve skulpture.

Dela sa kojima je započelo formiranje zbirke slika, jesu slike i sklupture Janka Barsića iz Oparića, a zatim i ostalih samoukih umetnika iz uže Srbije, nastala od 1935. godine.

Muzej je smešten u zgradi koja je građena 1929. godine za potrebe ovdašnje porodice Božidara Ristića, vlasnika pletarske fabrike Balon porodice Ristić. Arhitekta – projektant je spoljni izgled zgrade osmislio prema fotosu, koji je industrijalac, investitor doneo sa nekog putovanja po Holandiji.

Zgrada Muzeja je pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ova autentična zgrada restaurirana je i adaptirana za potrebe Muzeja i prilagođena uslovima za rad muzejske ustanove 1966. godine.

Od 1970. godine bavi se organizovanjem salona samoukih likovnih umetnika, a od 1985. godine Galerija prerasta u Muzej naivne umetnosti. Danas je to ustanova sa bogatom zbirkom kao i izložbenom i izdavačkom delatnošću. Zbirka Muzeja je integracionalnog karaktera i broji preko 3000 dela – slike, skulpture, crteži, grafike. Oko 280 umetnika iz perioda od 1930. godine do danas.

Stalna postavka na kojoj se nalazi 200 dela je locirana na tri nivoa Muzeja na preko 400 m2 izložbenog prostora. U Muzeju naivne umetnosti organizovane su bile likovne manifestacije, samostalne i grupne izložbe sa najznačajnijim autorima, u samom Muzeju ali i u zemlji i inostranstvu.

Da li ste posetili Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini?