Planina juhor je divno prirodno bogatstvo koje obiluje raznim vrstama divljači. Pruža se u pravcu sever-jug. Vrh planine Juhor se zove Veliki Vetren.

Legenda koja govori o Juhoru i Devojačkoj steni, odnosno kamenu koji je viši od 20 metara, kaže da su Turci dotle jurili neku srpsku devojku čak od Stalaća. Ona je preplivala Moravu i došla na to mesto ali nemajući kud nije želela da se preda i bacila se u bezdan.

Blizu ove stene nalazi se Gradište, ostaci srednjovekovnog grada. Tek kada se šuma proredila zbog sečenja Juhor je prestao da bude jedna od naših misterioznih planina. Arheolozi su 1997. godine na vrhu Juhora otkrili keltsko utvrđenje i tom prilikom našli 140 predmeta koji su pripadali Keltima. Meštani okolnih sela verovali su u to da na vrhi žive pustahije koje noću kada je mesec pun silaze u sela i otimaju devojke stasale za udaju.

Život na planini počeo je jo 8. veka pre nove ere. A za to su dokaz brojni ostaci naselja na uzvišenjima pored reke koji su pripadali Tribalima, jednom od najmoćnih naroda na Balkanu.

Tragovi naselja na Velikom Vetrenu postoje još od sredine petog milenijuma a velika keltska tvrđava sagrađena je u drugom veku pre Hrista. U najnižem delu bila ne nekropola sa svetilištima a na vrhu Juhora se nalazilo utvrđenje zaštićeno ogromin kamenim blokovima. Nalazi alata i toponica takođe otkrivaju da se ovde nalazio snažan rudarsko-metalurški centar.

Stručnjaci koji su istraživali lokalitet došli su do još većeg otkrića. Otkrivena je velika ostava kelteske konjičke jedinice sa mnogim predmetima. To znači da je tu postojalo veliko keltsko utvrđenje.

Svi predmeti koji su pronađeni nalaze se u Narodnom muzeju u Beogradu.

Da li ste posetili Juhor planinu?