*Lepa varoš Jagodina je krajem XVII i u prvoj polovini XVIII veka u vreme “Velikog Bečkog rata” i austro-turskih ratova bila poprište mnogobrojnih vojnih sukoba, pohoda Ludviga Badenskog, Mustafa paše Ćuprilica. Bila je glavni oslonac Austrije.

*Nakon “Požarevačkog mira” u Jagodini se smešta “Glavni stan” austrijske vojske.

*Uoči – I Srpskog ustanka – Pomoravlje trn u oku turcima. Kapetan Koča Anđelković – Petrović, rodom iz sela Panjevac, nadomak Jagodine (sada Kočino selo) tokom takozvane “Kočine krajine” postaje vođa Srba u borbi protiv Turske.

*Posle naredbe beogradskog Vezira Mustafe–paše (koga je narod nazivao “srpska majka”) da Srbi dobiju zasebnu vojsku , komandant te vojske, 1795. godine, je postao Stanko Arambašić iz Kolara kod Jagodine.

Od 1788. do 1791. godine počinju oslobodilački ratovi srpskog naroda protiv Turaka, a okončavaju se Prvim i Drugim srpskim ustankom od 1804. – 1815. godine. U ustaničkim bitkama koje su vođene za i oko Jagodine, naselje je paljeno i rušeno u više mahova. Dve najvažnije bitke na samom početku prvog srpskog ustanka odigrale su se u Jagodini. U prvoj bici Karađorđe je pretrpeo neuspeh, a u drugoj je pobedio Turke i oslobodio Jagodinu.Prema zapisima savremenika najtežu katastrofu je doživelo 1813.godine.

Po sticanju autonomije 1830. godine Jagodina dobija obrise srpskog naselja i pretvara se u trgovačko-zanatlijsku varoš građanskog duha i senzibiliteta. Na levoj obali Belice oko crkve, koju je podigao knez Miloš 1818. niče srpska varoš u kojoj započinje sa radom osnovna škola, niče zdanje okružnog načelstva i magistrata. U 1833. godini su “nahije” zamenjene “okruzima”, “kneževine” “kapetanijama” (“srezovima”), dok su 1839. godine udareni temelji moderne podele Kneževine Srbije na: 17 okruga, više srezova i opština. Posle ovoga, Jagodina je izrasla u okružnu varoš, sa sedištem Načelstva okružija Jagodinskog i Suda okružija jagodinskog, ali, istovremeno, Nacelstva sreza beličkog, Primiretelnog suda, Opštine varoši jagodinske i niza drugih ustanova. Ova podela je dopunjena 1859. godine podelom Jagodinskog okruga na 3 sreza: Belički, sa 53, Levački, sa 48, i Temnićki, sa 43 sela. U 1981. godini je formiran, od nekadašnjeg Jagodinskog i Ćuprijskog, Moravski okrug, sa sedištem u Ćupriji. Posle Prvog svetskog rata Moravski okrug je preimenovan u Moravsku županiju, a 1931. godine, nakon podele Kraljevine Jugoslavije na banovine, Prema popisu iz 1931. godine, poslednjem pred Drugi svetski rat, Jagodina je imala 6.897 žitelja, a Belički srez, sa 25 opština i 56 sela, 6.819 domova, 9.831 poresku glavu i 40.277 žitelja.