Kao što je slučaj i sa ažuriranjem, ukoliko znate da neki od podataka o objektima na našem portalu nije tačan, obavestite nas o tome putem mail-a. Naš tim će u najkraćem roku otkloniti uočene nepravilnosti.