Pozicioniranjem Vaše firme među istaknute objekte omogućavate posetiocima portala da se lakše informišu o Vašem poslovanju i da Vas lakše pronađu u mnoštvu drugih objekata.