Resavska pećina je zaštićeni spomenik prirode, nalazi na 20 kilometara od Despotovca. Spada među najlepše i najveće pećine u Srbiji.

Ova pećina je višespratni speleloški objekat, dužine ispitanih kanala oko 400 metara. Nastala je erozivnim radom nekadašnjeg vodenog toka koji je bio razvijen u Divljačkoj uvali. Ona nema stalni, niti povremeni vodeni tok. Svi delovi pećine osim Ulazne dvorane, bogati su kristalnom kalcitnom ornamentikom. Zastupljene su skoro sve vrste pećinskih ukrasa kitnjastih formi od masivnih stubova stalagmita i stalaktita do malih kadica sa prerlama na pećinskom dnu.

Za pećinu su znali samo čobani koji su se sklanjali od nevremena sa stadima ovaca. Jedan od čobana je upravo i otkrio da postoji pećina 1962. godine i pokazao je planinarima. Njen izvorni naziv bio je Divljakovačka pećina po kraškom polju u kome se nalazi. Speleolozi su je detaljno ispitali. Radovi na uređenju su trajali deset godina i zvanično je otvorena za posetioce 22. aprila 1972. godine.

Predstavlja jednu od najstarije ispitanih pećina, stara je oko 80 miliona godina, dok najstariji nakit ima 45 miliona godina. Dužina pećine je 4.500 metara od čega je istraženo do 2.850 metara, deo za turistički obilazak je dug oko 800 metara.

Pećina se prostire na tri nivoa, a za turističke posete su uređeni samo prva dva. U gornjoj galeriji obilaze se četiri dvorane:

Dvorana sraslih stubova ili kolonada, odmah na ulazu nazvana tako zbog žućkastih stubova od kalcita, koji zauzimaju prostor od poda do tavanice, gde su stalaktiti srasli sa stalgmitima. Ovi zanimljivi vertikalni oblici stene, prema naučnim saznanjima, lomljeni su usled seizmičkih potresa, a zatim su se tokom vekova ponovo spajali.

Dvorana košnica sa tri stalagmita u obliku stare košnice – pletare, koje su se nekada pravile od pruća i blata. Tavanica je prekrivena stalaktitima koji se još uvek formiraju. Drugu i treću dvoranu spaja kanal crvenih breča po čemu je Resavska pećina jedinstvena. Taj kanjonski kanal je najsuvlji deo pećine i tu nema pećinskog nakita. Po sredini kanala nalazi se Slepi tunel dužine 25 metara koji je ispitan ali nije uređen za razgledanje. Kanjonskim kanalom stiže se do treće dvorane.

Predvorje istorije, tako je nazvana, jer su u njoj pronađeni kamena sekira i vrhovi koplja, lobanja, polarne lisice i ognjište praistorijskog čoveka. Kraćim tunelima koji su naknadno probili dolazi se do Staze okamenjenih vodopada, i pećinskih orgulja, koje pri svkaom dodiru stalaktita proizvode različit zvuk. U njoj se nalaze dva kristalno bela kipa nazvani baba i deda. Veštačkim tunelom se stiže do sledeće dvorane.

Kristalna dvorana je najbogatija pećinskim nakitom i kristalnim formama nazvanim: Obešeno jagnje, Zatvor ili Kavez, Stopalo slona, Poljubac kroz hiljadu godina.
Na nižem nivou se nalazi donja galerija čijim je razlaganjem i erozijom krečnjačkog materijala vremenom nastalo nekoliko posebnih dvorana.

Koncertna dvorana ili Dvorana kipova najveća i najlepša. Veoma je prostrana. Naziv dvorane potiče od njene akustičnosti, a tu su i kipovi karakterističnih formi koji nose posebne nazive – majka sa detetom ( zaštitni znak Resavske pećine) visok oko 12 metara napravljen od crvenog stalagmita, osim lica majke i deteta koji su od belog kristala, Afrodita, Krivi toranj u Pizi, džamija. Ispod nje se nalazi treći nivo koji je još uvek zatvoren za posetioce.

Kakav je utisak na vas ostavila ova fascinantna lepota prirode? Pišite nam u komentaru.