Iz bogate kulturne i intelektualne zaostavštine Sretena Adžića, znamenitog pedagoga koji je početkom 20. veka ostavio presudan trag u jagodinskoj Učiteljskoj školi, ostala je i botanička bašta, koja je decenijama bila ponos te škole, danas Fakulteta pedagoških nauka, i čitavog grada.

Školski ukrasni park koji je 1898. godine formirao tadašnji upravnik Muške učiteljske škole Sreten Adžić površine je 1,67 ha i nalazio se na prostoru kod zgrade Učiteljskog fakulteta. Među ostacima biljaka i drveća nalazio se i jedan hrast lužnjak star 500 godina, platan od 109 godina, 2 ginko stabla stara preko 40 godina, 20 stabala lešnika visine preko 30 metara.

Park je posedovao i staklenik za umnožavanje biljaka i tu je nastala jagodinska botanička bašta koja je bila srž parka. U parku su bila brojna znamenita stabla iz Srbije i sveta, koje je profesor Adžić prikupljao, s obzirom na to da je odlično poznavao botaniku. Međutim, ona su uništena u ratovima koji su se vodili na ovom podneblju, kao i lošim potezima lokalnih prosvetnih vlasti Srbije, pre svega srkaćivanjem parka.

U parku je bilo i pet poljskih učionica, čiju je izgradnju inicirao Adžić i bile su kao takve prve učionice u svetu. Od koji su danas sačuvane rekonstruisane svega tri učionice.

Bašta je imala oko 130 vrsta lipe, masline, indijski orah, medveđu lesku na kojoj su plodovi rasli u grozdovima, platane, koji su i vek kasnije, kao hiljadugodišnja vrsta, još uvek u ranoj fazi detinjstva. Malo je poznato da je kralj Petar Prvi običavao da dolazi, nenajavljen, i provodi tamo cele noći.

Sreten Adžić vodio je dnevnik bašte sve do 1912. godine. Učiteljski fakultet u Jagodini intezivno radi na restauraciji i obnavljanju ovog izuzetno zanimljivog dnevnika. O stablima se brinu studenti i profesori koji su pored svakog stabla i žbuna na latinskom i srpskom jeziku ispisali njihove nazive, poreklo i karakteristike.